Retururi

În conformitate cu OUG 34/2014, în cazul în care nu sunte?i mul?umit(?) de produsele primite în urma unei comenzi efectuate pe site-ul www.motohut.ro, ave?i posibilitatea de a le returna, f?r? penalit??i ?i f?r? a fi necesar? invocarea unui motiv. Este necesar? doar o notificare prealabil? la adresa de e-mail vanzari@motohut.ro, din care s? rezulte inten?ia dumneavoastr? neechivoc? de a v? retrage din contractul la distan?? încheiat cu SC Dream Ecommerce SRL.

Clientul se oblig? s? notifice inten?ia sa de a returna produsele achizi?ionate, prin e-mail în termen de maxim 14 de zile calendaristice de la primirea produselor, conform legisla?iei în vigoare, în caz contrar SC Dream Ecommerce SRL. î?i rezerv? dreptul de a refuza returul.

Informa?iile necesare care trebuie furnizate pentru returnarea produselor achizi?ionate sunt urm?toarele: data expedierii coletului, num?rul comenzii, suma returnat?, adresa de unde curierul urmeaz? s? preia coletul de retur, modalitatea de plat? dorit? (datele contului bancar).

În orice situa?ie de returnare a produselor, acestea trebuie s? fie în aceea?i stare în care au fost trimise clientului, împreun? cu toate documentele înso?itoare ?i s? se g?seasc? în aceea?i condi?ie ca la primire: f?r? defecte (cu excep?ia viciilor ascunse ?i exceptând defectele deja semnalate de client ca motiv al returului).

Livrarea altor produse decât cele solicitate / comandate trebuie semnalat? imediat, iar clientul va refuza recep?ia. Clientul poate solicita returnarea produsului pentru înlocuire, iar dac? produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru alt produs sau rambursarea integral? a contravalorii. Dac? se agreeaz? înlocuirea cu un produs cu o valoare mai mare, se va pl?ti diferen?a, respectiv dac? valoarea este mai mic?, se va primi o rambursare par?ial? pân? la valoarea produsului care este înlocuit. Costurile de transport pentru produsul înlocuitor, vor fi suportate de c?tre client.

Nu se pot returna produse aflate în una sau mai multe dintre urm?toarele situa?ii:

- instruc?iunile de utilizare specifice produsului nu au fost respectate în totalitate;

- etichetele de identificare sunt deteriorate sau lipsesc;

- produsul este rupt, deteriorat, sau prezint? urme de uzur?;

- produsul nu este înso?it de factura fiscala eliberat? odat? cu achizi?ionarea acestuia;

- produsul este un consumabil, care a fost întrebuin?at deja (Ex. Filtre ulei,aer,combustibil , anvelope , lichide si solutii de intretinere);

- produse care nu pot fi returnate din motive de protec?ie a s?n?ta?ii sau din motive de igien?.

- produsul face parte din categoria utilizare personal? si au fost folosite,deteriorate si/sau indepartate etichetele originale (Ex. Casti de protectie,geci,manusi etc)

- prezinta urme de montaj, vopsire sau sudura

- sunt de origine(OE) si sunt comandate din depozitele externe prin comenzi speciale pentru care s-a solicitat plata in avans sau sunt comandate gresit deoarece cumparatorul nu a pus la dispozitie datele de identificare ale vehiculului si seria de sasiu sau aceastea au fost comunicate eronat 

În cazul retururilor, costurile de livrare spre sediul Motohut / SC Dream Ecommerce SRL vor fi suportate de c?tre client la nivelul taxei standard de transport (25 lei, TVA inclus). Alternativ, clien?ii pot opta s? transmit? produsele prin modalit??i diferite de transport spre sediul Motohut / SC Dream Ecommerce SRL, pe cheltuial? proprie.

Taxele de transport ini?ial, deja achitate, nu pot fi stornate.

Retururi

Cump?r?torul are obliga?ia s? notifice SC Dream Ecommerce SRL. cu privire la inten?ia sa de a returna produsele la adresa de e-mail vanzari@motohut.ro, f?r? penalit??i ?i f?r? invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. În caz contrar, SC Dream Ecommerce SRL. î?i rezerv? dreptul de a refuza coletul.

În momentul primirii informa?iilor referitoare la inten?ia de returnare a produselor din partea clientului, SC Dream Ecommerce SRL. efectueaz? o solicitare c?tre firma de curierat, pentru deplasarea unui curier la adresa indicat? de client ?i pentru ridicarea coletului care trebuie returnat.SC Dream Ecommerce SRL. nu suport? costurile de transport pentru retururi. Costurile de transport ale coletului/elor returnate sunt suportate de c?tre client.

În cazul solicit?rii unui alt produs se va achita diferen?a de pre?, dac? produsul este mai scump. În situa?ia în care clientul opteaz? pentru un produs mai ieftin, acesta va primi diferen?a, conform modalit??ilor de returnare men?ionate în OUG34/2014. S.C. DREAM ECOMMERCE SRL. va trimite produsul solicitat la schimb numai dup? ce clientul a returnat produsul cump?rat ini?ial, dac? acesta indepline?te condi?iile de returnare conform OUG34/2014. Rambursarea contravalorii produsului ori, dup? caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 14 de zile.

Aceste dispozi?ii se aplic? conform OUG34/2014, în cazul achizi?ion?rii de produse din acest magazin online folosind tehnicile de comunicare la distan??.

Garan?ie

Pentru produsele achizi?ionate din magazinul online www.motohut.ro se asigur? garan?ie în conformitate cu Certificatul de garan?ie aferent fiec?rui produs. Persoana juridic? ce asigur? garan?ia este cea men?ionat? pe Certificatul de garantie al produsului.

Pentru a beneficia de garan?ie, clientul are urm?toarele obliga?ii:

- s? achizi?ioneze produsul de pe website-ul www.motohut.ro ?i s? îl foloseasc? numai în scopul pentru care a fost conceput;

- s? respecte instruc?iunile de folosire ?i s? utilizeze produsul conform instruc?iunilor impuse de produc?tor;

- s? p?streze certificatul de garan?ie ?i documentul fiscal cu care s-a cump?rat produsul;

- s? p?streze ambalajul original ?i toate accesoriile care au venit în acesta ?i s? le livreze împreun? cu produsul în garan?ie.

Pot constitui cauze de pierdere a garan?iei urm?toarele: avarii sau deterior?ri mecanice, modific?ri ale produsului, defectarea produs? ca urmare a nerespect?rii instruc?iunilor de utilizare, transport, inundarea, incendierea, expunerea la soare etc.

Toate prevederile cuprinse în legisla?ia în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile, drepturile clien?ilor fiind integral cele prev?zute în legisla?ia în domeniu. Garan?ia nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

S.C. DREAM ECOMMERCE S.R.L. este exonerata de raspundere privind garantia sau aceasta poate fi anulata in urmatoarele cazuri:

1. Piesele nu au fost montate intr-un atelier de reparatii autorizat de catre Registrul Auto Roman pentru tipul de manopera executata.

2. Piesele s-au defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu piese conexe uzate, defecte sau modificate.

3. Piesele au fost utilizate pentru alt scop decat cel indicat in catalogul producatorului.

4. Piesele nu au fost identificate corect ca urmare a prezentarii de catre cumparator a unor date eronate sau nu au fost comparate la montaj cu piesele cu care se inlocuiau.

5. Piesele s-au uzat datorita suprasolicitarii, intretinerii incorecte sau insuficiente a vehiculului, neefectuarii reviziilor periodice conform recomandarilor producatorului vehiculului; atelierul de reparatii care a efectuat montajul nu a stabilit verificarile si reglajele ulterioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de catre producator.

6.Vehiculul a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare( curierat, raliuri, competitii sportive, etc)

7. Vehiculului a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice).

8. Piesele prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi, deformari chimice sau mecanice.

9. Piesele prezinta o uzura normala(fireasca)

Cumparatorul care va reclama o situatie de defect in termenul de garantie va prezenta impreuna cu piesa/piesele in cauza, urmatoarele documente:

1. Factura de achizitie emisA de catre  S.C. DREAM ECOMMERCE S.R.L.

2. Dovada efectuarii montajului intr-un atelier de reparatii autorizat de catre Registrul Auto Roman pentru tipul de manopera executata(bon fiscal, factura fiscala si deviz de montaj)

3. Documentul emis de catre atelierul de reparatii autorizat prin care se constata defectiunea si sunt explicate cauzele aparitiei acesteia, inclusiv raportul generat de tester/diagnoza acolo unde este cazul (ex. senzori, componente electrice, sonde lambda, amortizoare, discuri frana, etriere, sisteme franare, injectoare, etc).

4. Copie dupa autorizatia tehnica R.A.R. a atelierului de reparatii in care s-a efectuat montajul

5. Formular reclamatie garantie care se elibereaza de catre vanzator(acolo unde este cazul)

6. Copia certificatului de inmatriculare a autovehiculului in cauz

NOTA. In cazul in care produsul reclamat la garantie s-a comercializat in set/kit atunci trebuie predat in aceeasi forma. ( Se va preda la garantie in aceeasi forma, chiar daca defectul reclamat provine numai de la unul din ansamblele componente a set-ului/kit-ului). In cazul in care expediati piesa/piesele prin curier va rugam sa ne comunicati si in scris la vanzari@motohut.ro data la care ati predat piesa/piesele curierului si numarul de expeditie(AWB). 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Site-ul motohut.ro utilizeaza cookie-uri pentru a imbunatati experienta utilizatorilor. Continuarea navigarii in acest site presupune acceptarea Politicii de cookies si Politicii de confidentialitate.